பன்னிரண்டு சிறுகதைகளும் ஒரு வாசகனின் மதிப்புரையும்

பன்னிரண்டு சிறுகதைகளும் ஒரு வாசகனின் மதிப்புரையும் மு. இராமனாதன் பேராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி ஒரு முறை சொன்னார்: ‘தமிழின் மேன்மை, அதன் தொன்மையில் இல்லை, தொடர்ச்சியில் இருக்கிறது’. இது ‘இலக்கியச் சிந்தனை’ அமைப்பிற்கும் பொருந்தும். 1970இல் தொடங்கி ஆண்டு தோறும் தெரிவு செய்யப்பட்ட சிறுகதைகளின் தொகை நூலை வெளியிட்டு வருகிறது இலக்கியச் சிந்தனை. மழை, புயல், சூறைக்காற்று என்று எது வந்தாலும் மாதத்தின் கடைசி சனிக்கிழமை மாலையில் ஆழ்வார் பேட்டை சீனிவாச காந்தி மண்டபத்தில் இலக்கியச் சிந்தனையின்Continue reading “பன்னிரண்டு சிறுகதைகளும் ஒரு வாசகனின் மதிப்புரையும்”