ஒலிம்பிக் பந்தம்: அரசியலும் தேசப்பற்றும்

மு இராமனாதன் First published in Vaarththai, June 2008 கவ்லூன் பூங்கா ஹாங்காங்கின் நடுநாயகமான பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது. ஓராண்டுக்கு முன்னால் பூங்காவில் நிறுவப்பட்டது அந்தக் கடிகாரம். அது காலத்தை முன்னோக்கிக் காட்டுவதில்லை. ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் துவங்குவதற்கு இன்னும் எத்தனை தினங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாள்தோறும் குறைத்துக் காட்டிக் கொண்டே வரும்.  மே  2ஆம் தேதி ’98 தினங்கள்’ என்று அறிவித்தது கடிகாரம். அன்று பகல்  வெளிச்சம் மங்கலாக இருந்தது. மெல்லிய  தூறலும்  சேர்ந்து கொண்டது. இவையெதுவும்  நகரின்  பிரதான சாலைகளின் இருமருங்கும்Continue reading “ஒலிம்பிக் பந்தம்: அரசியலும் தேசப்பற்றும்”